Bibliotekets historie

Biblioteket har en helt speciel atmosfære med kamin, reoler, stiger, svalegang, rækværk og ikke mindst det hemmelige rum på svalegangen. Det skal dog understreges, at svalegangen ikke må betrades af bibliotekets gæster. Det Medicinske Selskab i København satte ved Lægeforeningens køb af palæet i 1948 en vis sum til rådighed, hvilket har betydet, at selskabet siden da har haft fortrinsret til brug af Biblioteket og Blå Stue. Det Medicinske Selskab i København har tillige stået for indretningen og vedligeholdelse af de smukke lokaler sammen med Lægeforeningen. Biblioteket bruges i dag som mødelokale men også for gæster, som efter et arrangement i huset ønsker sig et øjebliks fred og ro over en kop kaffe.

DOMUSMEDICABIBLIOTEKET.DK

Fotograf: Ole Bo Jensen